aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Co si pronajímatel bytu nemůže dovolit?

Co si pronajímatel bytu nemůže dovolit?

Je pravdou, že dnes je obecně spíše nedostatek bytů. To vkládá pronajímatelům do rukou určité trumfy. Mohou zkrátka říci, že pokud se Vám něco ve smlouvě nelíbí, nemusíte ji podepisovat, mají dalších 20 zájemců, kteří se nastěhují hned zítra. Tuto situaci, která dnes nastává, zmírňuje občanský zákoník, který chrání slabší smluvní stranu, tedy nájemce.

Návštěvy

Pronajímatel nemůže nijak zakázat nájemci, aby si do bytu bral návštěvy. Pokud by ale měl do bytu přibýt nový člen, může být ve smlouvě stanovena nutnost souhlasu pronajímatele, to však neplatí pro osoby blízké anebo další případy zvláštního zřetele hodné.

Kouření

Taktéž nelze zakázat nájemci kouřit v bytě. Pouze pokud by kouř vycházející z bytu nepřiměřeně omezoval například sousedy shora, mohou se domáhat, aby se kouření například na balkóně zdržel.

Chov mazlíčků

Nájemce má právo v bytě chovat zvíře, pokud to nepůsobí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu nepřiměřené obtíže. Nájemní smlouva tedy nemůže omezit nájemce v chovu zvířat. Lze pouze následně vyžadovat po nájemci náhradu zvýšených nákladů vyvolaných chovem zvířete.

Pokud v nájemní smlouvě je ustanovení zakazující chov zvířat, vůbec se k němu nepřihlíží. Nájemce si tak může klidně zvíře pořídit. To platí i o dalších nepřiměřených ustanovení omezující nájemce.

Podnájem

Zde zákon rozlišuje vlastně dva druhy podnájmu

a) pokud nájemce v bytě trvale bydlí, může dát část bytu do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele (to neznamená, že tuto skutečnost nemusí pronajímateli nahlásit)

b) pokud nájemce v bytě s podnájemníky bydlet nebude a celý ho podnajme – potřebuje k tomu souhlas pronajímatele.

Umožní-li nájemce užívat věc třetí osobě, například právě podnájemci, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám.

S kým uzavře pronajímatel smlouvu

Rozhodnutí je na pronajímateli, ten však nesmí porušit antidiskriminační zákon, musí tedy všem zajistit rovnou příležitost. Tedy, neumožnění prohlídky bytu například kuřáky, těhotnými ženami, studenty, nebo osobami z určitě etnické skupiny může být diskriminační, tyto osoby se pak mohou obrátit na soud s žalobou na náhradu škody.

Nájemce musí pronajímateli po skončení nájmu byt předat ve stavu, v jakém byl při převzetí, nepřihlíží se k běžnému opotřebení. Tím je například to, že koberce nebudou jako nové, ale používané, sedačka nebo další vybavení vyšisované, či barva v místech používání ohmataná, hřebíky ve zdech běžným opotřebením nebudou. Nájemce je povinen provádět běžnou údržbu bytu, do které spadá i oprava omítek či tapetování.

 

Fotografie ke článku

Komentáře ke článku

 • Veřejný profil uživatele piwuf p, Borek | Sousedé.cz

  piwuf piwuf 16. 6. 2019, 13:19

  :)

 • Veřejný profil uživatele Jiří Ž, Brno | Sousedé.cz

  Jiří Židů 18. 6. 2019, 8:27

  Dobrý den.
  Vždycky mi přijde zvláštní když někdo diktuje pronajímatelům jak můžou či nemůžou zacházet se svým majitkem na který jim nikdo nedal ani korunu.
  Návštěvy - pronajímatel nemůže zakázat návštěvy, ale může smluvně omezit délku trvání návštěv, zvláště vzhledem k nastavení výše záloh na služby. Pokud se návštěva v bytě zdržuje týdny či měsíce (zákon nijak nedefinuje pojem návštěva ani to jak dlouho může či nemůže v bytě pobývat) tak to může mít výrazný vliv na množství spotřebované vody.
  Omezení návštěv může spočívat i v zákazu využívat byt k pronájmu přes sociiální sítě, což si někteří nájemci také vykládají ( a mohou), že se vlastně jedná jen o krátkodobé návštěvy.
  Kouření - nelze zakázat, ale lze sjednat vyšší nájemné vzhledem k většímu opotřebení bytu.
  Chov zvířat - obecně nelze zakázat, ale smečka aljašských malamutů dokáže udělat své. I v tomto případě má pronajímatel právo zvýšit nájemné, protože opotřebení bytu může být značné. A kdo tvrdí, že má doma mírumilovného pejska, který by mouše neoublížil, tomu bych rád ukázal fotku vstupních dveří do našeho bytu, které náš mírumilovný devítikilový kavalír málem prohrabal skrz naskrz.
  S kým pronajímatel uzavře nájemní smlouvu je výrazně v jeho rozhodovací pravomoci. Nic na tom nezmění skutečnost zda někomu umožní či neumožní prohlídku. Je to jen ztráta času pro všechny, když předem ví, že má zájem jen o nájemce určitého druhu. Někdo například nechce studenty (protože byt nevyužívají 2 - 3 měsíce v roce, což je značná ztráta na nájmu) a raději byt pronajme lidem, kteří jsou zaměsrnaní. Je to diskriminace? Svým způsobem ano. Chová se pronajímatel diskriminačně, když volejícímu řekne já studenty neberu? Chová nebo nechová? Může po něm někdo spravedlivě chtít, aby se dobrovolně vzdal čtvrtiny svého příjmu z nájmu jen proto, aby nepůsobil diskriminačně. Někdy mi ty naše zákona a nařízení přijdou opravdu hodně na hlavu. Praxe je stejně taková, že když někdo někoho nechce, tak ho prostě nevezme a nikdo s tím nic nenadělá, tak proč to mít v zákonu, který se stejně nedá v reálném životě prosadit.

Město

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality