aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (2)

Své zkušenosti z praxe poskytují inspektoři nemovitostí - odborníci, kteří odhalují závady nemovitostí. Často využívanou službou ze strany společenství vlastníků v novostavbách bývá tzv. Inspekce nemovitosti před koncem záruky, kdy inspektoři sestaví seznam závad k reklamaci u developera. Na příkladu sedmipodlažního monolitického domu z roku 2013 s celkem 22 jednotkami si ukážeme nejčastější závady k reklamaci v záruční době. Seriál článků je členěn do odstavců, postupně popisujících jednotlivé prvky stavby podle metodiky společnosti Nemoinspekt. V minulém díle jsme se podívali na nosné a nenosné konstrukce, střešní krytinu a klempířské prvky, v tomto díle se zaměříme na exteriéry.

Exteriéry

Nejobvyklejšími závadami v exteriérech bytových domů bývá nerovnoměrné sesedání materiálu v okolí obvodových stěn se vznikajícími prohlubněmi, nekvalitně provedené detaily u vstupu do objektu, a nedostatečně odvodněné zpevněné plochy (zejména chodníky a vjezdy do podzemních garáží).

Při nedostatečném zhutnění terénu v bezprostřední blízkosti obvodových stěn se zásyp obvykle začne nerovnoměrně sesedat a přivádět srážkovou vodu k základům budovy. Esteticky je takový stav též nevyhovující, developer tedy obvykle nemá problém reklamaci uznat a terén podél obvodových stěn vyrovnat, včetně případné opravy okapového chodníčku.

Další obvyklou závadou jsou nekvalitně provedené nebo nedodělané exteriérové prvky (stříšky, zábradlí, schránky) a detaily u vstupu do objektu, například napojení vstupu na přiléhající zpevněnou plochu (chodník).

Zpevněné i nezpevněné plochy v případě některých novostaveb nejsou dostatečně odvodněné, na ploše se tedy při dešti tvoří kaluže a v zimě je povrch mrznoucí vodou dále narušován. Tato závada se může prodražit, vyžaduje-li větší terénní úpravy či osazení nových drenáží.

Pokud se závada týká odvodnění vjezdu do podzemních garáží, vznikající kaluže v garážích nepříjemně omezují uživatele při parkování.

V konkrétní nemovitosti v naší případové studii inspektoři nemovitostí zjistili nedostatečné odvodnění cesty a propadání terénu v ploše, dále narazili na chybějící lapače střešních nečistot a nedostatečný počet poštovních schránek. Všechny závady byly podány k reklamaci developerovi.

 

Č.

Závada - popis

Umístění

č. 1

Nekvalitní nátěr dvířek elektroinstalace

U vstupu do budovy

č. 2

Prostor pod rohoží nemá odvod srážkové vody

Před vstupními dveřmi do budovy

č. 3

Nezapravená spára mezi dlažbou a rámem vstupních dveří

Vstup

č. 4

Nedostatečná, neupravená vrstva zeminy

Vpravo u vjezdu do garáže

č. 5

U všech dešťosvodů není osazen lapač nečistot

Po obvodu obou budov

č. 6

Maltová cesta je vysypaná jemnou kamennou drtí v neurovnaném sklonu - z praktických a estetických důvodů doporučujeme jednotný povrch s chodníkem, aby se při deštích nevyplavoval

Mezi budovami

č. 7

Kamenná drť se ztrácí v dutině okolo sloupků

Mezi budovami

č. 8

Propadání terénu v ploše, podle sdělení uživatelů po dešti stojí v zahradě několik dnů voda

U jednotky č. 105

č. 9

Nedostatečný počet poštovních schránek (není zvláštní schránka pro SVJ)

U vstupu do budovy

 

Měření spádu zpevněné plochy (zdroj: NEMOinspekt)

 

Hlavní zjištění pro nemovitost v případové studii 

Hlavní zjištění

Popis zjištění

Doporučení

Nezapravená spára mezi dlažbou a soklem u vstupních dveří

Nezapravená spára mezi dlažbou a soklem u vstupních dveří

Zatmelení spáry trvale pružným tmelem

Propadání terénu v ploše

Propadání terénu v ploše, podle sdělení uživatelů po dešti stojí v zahradě několik dnů voda

Úprava terénu, případně napojení na stávající drenáže - provést nové větve drenáže, včetně revizních šachet

Prostor pod rohoží nemá odvod vody

Prostor pod rohoží nemá odvod srážkové vody

Dodatečné provedení otvoru umožňujícího odtok srážkové vody do terénu pod nástupní terasu

Nejsou osazené lapače střešních nečistot

Na dešťových svodech nejsou osazené lapače střešních nečistot

Dodatečné osazení lapačů střešních nečistot

Nerovná cesta

Maltová cesta je vysypaná jemnou kamennou drtí v neurovnaném sklonu

Kamennou drť nahradit vhodnějším povrchem

Uvedené závady jsou pouze ilustrativní ke specificky uvedeným oblastem. Nejedná se o kompletní výstup z inspekce nemovitosti.

Ing. František Valeš

NEMOinspekt

Fotografie ke článku

Komentáře ke článku

Město

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality