aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (4)

Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (4)

Své zkušenosti z praxe poskytují inspektoři nemovitostí - odborníci, kteří odhalují závady nemovitostí. Často využívanou službou ze strany společenství vlastníků v novostavbách bývá tzv. Inspekce nemovitosti před koncem záruky, kdy inspektoři sestaví seznam závad k reklamaci u developera. Na příkladu sedmipodlažního monolitického domu z roku 2013 s celkem 22 jednotkami si ukážeme nejčastější závady k reklamaci v záruční době. Seriál článků je členěn do odstavců, postupně popisujících jednotlivé prvky stavby podle metodiky společnosti Nemoinspekt. V minulém díle jsme se podívali na fasády a sokly. V tomto díle se zaměříme na balkony, lodžie a terasy.

Balkony, lodžie, terasy

Nejčastějšími závadami balkonů (případně lodžií či teras) nových bytových domů bývají nekvalitně provedené povrchy (dlažby, sokly), ve výjimečných případech i včetně nedostatečného spádování. Dále se často vyskytují závady v provedení zábradlí a parapetů, zejména koroze těchto prvků.

Povrchy – zvláště dlažby, sokly a jejich spárování i tmelení -  je nutné v celé ploše důkladně zkontrolovat pohledem zblízka a na několika místech poklepem, zda je dlažba přilepena v celé ploše – pokud tomu tak je, neměla by vydávat duté zvuky. Pokud jsou spáry popraskané, hrozí zatékání vody do dalších vrstev a závadu je nutné neprodleně opravit. V případě nedostatečného spádování povrchů bývá dokonce nutné odstranit celou nášlapnou vrstvu a nový povrch  provést v dostatečném spádu. Pokud by SVJ tyto závady nestihlo uplatnit v záruční době, znamenalo by to značné náklady v řádech desítek tisíc na jednotku.

Další obvyklou závadou jsou nekvalitně provedená zábradlí a parapety, kdy se překvapivě často objevuje rozsáhlá koroze již během dvouleté záruční doby.

Pokud byl použit takto nekvalitní materiál, je vhodné, aby SVJ trvalo na kompletní výměně těchto prvků. Pokud se koroze vyskytuje pouze výjimečně, je možné ji řešit lokálním odstraněním a protikorozním nátěrem.

Dále (jak bylo již zmíněno v dílu zaměřeném na závady fasády) se při nevhodném provedení terasových okapnic často vyskytují stékající nečistoty po fasádě, které jsou doprovázené krystalizací výluhu stavební chemie pod okapním plechem.

Během inspekce nemovitosti v naší případové studii inspektoři zjistili všechny výše uvedené nejčastější závady a dále několik desítek dalších menších závad (viz tabulka níže, zkráceno). Všechny závady byly ze strany SVJ reklamovány u developera.

 

Č.

Závada - popis

Umístění

E.1

Popraskané tmelení spár dlažby a soklu

Balkony a terasy u všech bytů kromě 4.02

E.2

Část dlažby není celoplošně lepena k podkladu, zjištěno poklepem - nejméně 2 ks na každém balkonu či terase

Balkony a terasy u všech bytů

E.3

Nedostatečný spád dlažby neumožňující odtok dešťové vody (naměřen sklon 0,5%)

Balkony a terasy u všech bytů

E.4

Zrezlá výplň dělící stěny

Balkony a terasy u všech bytů

E.5

Uvolněný plechový parapet

Terasa –  byt 5.03

E.6

Nekvalitně provedený spoj zábradlí

Terasy 5.03 a 5.04

E.7

Koroze ocelového zinkovaného schodiště balkonu v přízemí

Balkon –  byt 1.01

E.8

Nevhodný detail kotvení zábradlí – hrozí zatékání vody

Všechna kovová zábradlí

 

Ilustrační foto – Vypraskané tmelení na styku dlažby a soklu – hrozí zatékání vody

 

Ilustrační foto - nevhodný detail kotvení zábradlí – hrozí zatékání vody

 

Hlavní zjištění pro nemovitost v případové studii

 

Hlavní zjištění

 Popis zjištění

Doporučení

Nekvalitně provedené povrchy balkónů

Popraskané spáry u soklů a dlažby, některé dlaždice nejsou celoplošně lepeny k podkladu, malý přesah okapničky přispívá k rychlé degradaci povrchových úprav

Provedení nové nášlapné vrstvy z mrazuvzdorné dlažby (nutné i vzhledem k nedostatečnému sklonu)

Nedostatečný sklon povrchu balkonů a teras

Nedostatečný sklon povrchu balkonů, neumožňující odtok dešťové vody

Nové spádování povrchu a provedení nové nášlapné vrstvy

Nedostatečně kotvené parapetní plechy na  zábradlích

Nekvalitně provedené kotvení parapetních plechů na zděných zábradlích

teras a balkonů

Klempířská oprava kotvení parapetních plechů

Koroze výplní zábradlí balkónů

Koroze výplní zábradlí balkonů ve všech patrech

Výměna poškozených částí, případně oprava – odstranění koroze a opatření nátěrem

 

 

Uvedené závady jsou pouze ilustrativní ke specificky uvedeným oblastem. Nejedná se o kompletní výstup z inspekce nemovitosti.

Ing. František Valeš

Nemoinspekt

Fotografie ke článku

Komentáře ke článku

Město

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality