aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Pro rozúčtování nákladů na vytápění platí od prosince nový metodický pokyn

Pro rozúčtování nákladů na vytápění platí od prosince nový metodický pokyn

Principy rozdělení nákladů za teplo a teplou vodu jsou upraveny novým metodickým pokynem, platným od 15.12.2017.  Pojďme se blíže podívat na vysvětlení nové metodiky z hlediska praktické zkušenosti z pozice rozúčtovatele.

Výpočet nákladů na vytápění stanovuje vyhláška č. 269/2015 Sb. k zákonu č. 67/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při postupu dle předchozího Metodickém pokynu ze 14/1/2016 docházelo zejména u objektů s větším počtem uživatelů s nadlimitní nebo podlimitní spotřebou vůči průměru objektu k tomu, že v každém kroku v průběhu postupného upřesňujícího výpočtu (iterace) se změnila cena základní složky (cena za m2 započitatelné podlahové plochy) a spotřební složky (cena za dílek, jednotku).  Tento postup byl částečně aktualizován Metodickým pokynem z 31.1.2017, který však vyšel teprve v průběhu rozúčtovací sezóny, takže vzhledem k určitému času potřebnému na adaptaci rozúčtovacích systémů nebylo možné jej plně promítnout do rozúčtování nákladů za rok 2016. Teprve aktuálním Metodickým pokynem z 15.12 byl tento postup nahrazen korekcí spotřební složky, který se uplatní v případě spotřeb tepla pod nebo nad průměrem. Zásadní rozdíl je tedy v tom, že cena za jednotku základní složky se nemění, zůstává stejná a snižují se tak, mimo jiné, nároky na výpočet.

Nový Metodický pokyn podrobněji upravuje a doplňuje oblasti citované níže. Ke změně došlo zejména v postupu výpočtu u nákladů na vytápění, a to u uživatelů, kteří se pohybují mimo limity dané legislativou.

spodní hranice              20 %     pod průměrným nákladem      objektu na m2

horní hranice                100 %   nad průměrným nákladem      objektu na m2

Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb (s měřením či indikací) v zúčtovací jednotce stanovenou procentní hodnotu oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, bude provedena úprava výpočtové metody uvedená ve vyhlášce č. 269/2015 Sb., v § 3, odst. 2, písm. a), b) a c) tak, aby byly dodrženy základní parametry vyhlášky:

1) rozdělení nákladů na základní a spotřební složku se v zúčtovací jednotce provede pouze jednou u všech příjemců služeb,

2) u všech příjemců služeb je rozúčtována v základní složce stejná výše Kč/m2,

3) iterace (postupný upřesňující výpočet) se provádí pouze ve spotřební složce; postupným opakováním v cyklech se postupuje tak dlouho až žádný bytový / nebytový prostor v zúčtovací jednotce nepřekračuje povolené limitní hodnoty,

4) u příjemců služeb, u nichž bylo zjištěno překročení limitních hodnot, bude náměr korigován korekčním koeficientem,

5) hodnota nákladu (celkem základní a spotřební složka) na vytápění u příjemců služeb, kteří vykazují hodnoty pod přípustnou limitní hodnotou (tj. nižší než -20 %), bude odpovídat hodnotě 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku vztažená na 1 m2 jeho započitatelné podlahové plochy,

6) hodnota nákladu (celkem základní a spotřební složka) na vytápění u příjemců služeb, kteří vykazují hodnoty nad přípustnou limitní hodnotou (tj. vyšší než +100 %), bude odpovídat hodnotě 200 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku vztažená na 1 m2 jeho započitatelné podlahové plochy

U příjemců služeb, u kterých nebylo zjištěno překročení limitních hodnot, bude výše spotřební složky nákladů vycházet z náměrů přepočtených podle požadavků technických norem, případně v souladu s doporučením výrobců měřidel, případně indikátorů, a korigovaných podle polohy místností v domě.

Nový metodický pokyn, který vyšel těsně před koncem roku, mohou rozúčtovací společnosti postupně využít v praxi již v nadcházející sezóně pro rozúčtování nákladů za teplo za rok 2017. Úprava by měla přispět k jednoduššímu a přehlednějšímu rozúčtování nákladů.

Text a fotografie: ista Česká republika

Fotografie ke článku

Komentáře ke článku

 • Veřejný profil uživatele Jan V, Nový Jičín | Sousedé.cz

  Jan Vavrečka 20. 3. 2018, 9:22

  Aktuální vyhláška č. 269/2015 Sb stejně jako její předchůdci je v zásadním rozporu s evropskou legislativou. EU zavedla povinné měření spotřeby proto, aby jednotliví majitelé platili za skutečně odebrané teplo.

  Naše vyhláška zavádí základní a spotřební složku odebraného tepla. Představte si situaci, že jdete do obchodu a chcete si koupit 10 dkg salámu. Prodavač vás nejdříve zváží a stanoví cenu za základní složku salámu = 10 haléřů za každý kilogram vaší váhy. Následně vám sdělí, že ostatní spoluobčané ve vaší čtvrti v minulém týdnu koupili v průměru 30 dkg salámu a pokud vy chcete jen 10 dkg, musíte zaplatit spotřební složku ceny za 20 dkg. Tímto krásným postupem se dostanete do situace, že zaplatíte za 10 dkg salámu pěti i vícenásobek ceny, než za stejných 10 dkg zaplatí jiný váš spoluobčan, který si koupil 60 dkg salámu. Máte sice nádherně nablýskanou váhu (nástroj k měření), která přesně zváží vámi koupený salám, ale nikdy nebudete vědět předem, kolik vás oněch 10 dkg bude stát. Vaše cena je limitovaná chováním vašich spoluobčanů, což nikterak nemůžete ovlivnit.

  Závěr:
  1) Nejdříve si povinně namontujte kalorimetry podle nichž nikdy neurčíte kolik budete platit (skvělá práce dodavatelské loby)
  2) Rozúčtování proveďte podle zákona který sice nerespektuje evropskou legislativu ale zato je silně diskriminační. Nutí SVJ a družstva aby tepelnou energii nakoupenou za X Kč/GJ prodávala dále svým majitelům za ceny, které se běžně liší 5-ti i více násobky přičemž vaše cena bude mnohem více závislá na chování vašich sousedů, než na vašem vlastním chování.

  Tomu se říká legislativa "počesku"

  Jan Vavrečka


  • Veřejný profil uživatele Václav Š | Sousedé.cz

   Václav Špíka 20. 3. 2018, 10:05

   Obávám se, že nemáte pravdu pane Vavrečko. V dobře tepelně izolovaném domě by mohli mnozí bydlící mít zcela zavřené radiátory, protože vytápění okolních bytů by jim po většinu zimy udrželo teplotu v bytě na pro ně přijatelné úrovni. A podle Vás by tedy neměli nic platit?
   Václav Špíka

  • Veřejný profil uživatele Miloš V, Praha | Sousedé.cz

   Miloš Vondruška 20. 3. 2018, 11:35

   Pan Vavrečka má naprostou pravdu. Zatánci současné legislativy argumentují jakýmisi prostupy tepla zdmi, na druhou stranu naprosto ignorují fakt, že teplo do bytu nepřichází jen z radiátorů, ale např. že i každý člověk v bytě vyzáří 100W, dále zde máme zisky osluněním, a v podstatě veškerá elektrická energie, která do bytu přitekla se ve finále proměnila v teplo. Dalším faktem je plýtvání teplem, např. v našem domě se velmi divili kuřáci, že mají daleko vyšší námery než ostatní byty. Je to jasné, kuřádí několikanásobně více větrají, tedy spotřebují více tepla, tedy když více spotřebuji, měl bych více platit a ne nutit sousedy aby mýj účet zaplatili za mě. To že jeden byt je rohový a druhý vnitřní se musí projevit v tržní ceně bytu, není možné aby bytúm s většími ztrátami ostatní "přispívali" na teplo. To bychom podle té samé logiky mohli nutit majitele bytu ve vyšších patrech, aby doplácel na osvětlení bytům suteréním, Tedy to co napsal pan Vavrečka je bohužel pravda a je potřeba aby lidé s dálkovým topením si zaplatili co skutečně spotřebovali, protože pokud mají byty etážové topení, tak jim také na plyn nikdo nepřispívá.

 • Zobrazit 3 příspěvky
 • Veřejný profil uživatele jan J | Sousedé.cz

  jan Jonáš 20. 3. 2018, 10:31

  Obávám se pane Špiko, že podle Vaši teorie, by měli vlastník bytu platiti teplo i do okolních bytů. a nikoliv dle jeho potřeby. To je přeci nepřijatelné. Jestliže jak sdělujete je dobře zateplený dům, tak každý vytápí podle svých potřeb. A jestliže okolní byty také zmírní vytápění, pak nezbývá než pootevřít ventil. Má to logiku, pane Špiko.
  Jonáš

  • Veřejný profil uživatele Václav Š | Sousedé.cz

   Václav Špíka 20. 3. 2018, 10:55

   Ne, že by podle mě měl, ale skutečně platí. Např. matky na mateřské dovolené, dlouhodobě nemocní a důchodci jsou celý den doma a pokud sousedé mají přes den zavřené radiátory, tak je částečně vytápějí.
   Václav Špíka

 • Veřejný profil uživatele Jan V, Nový Jičín | Sousedé.cz

  Jan Vavrečka 20. 3. 2018, 10:56

  Koupě bytu je naprosto svobodná volba každého jednotlivce. Jestliže někdo volí koupi podstřešního rohového bytu s krásným výhledem a je ochoten zaplatit i 2x vyšší cenu za 1 m2 než ten, kdo koupí byt v přízemí u vchodu do budovy, měl by počítat i s tím, že vytápění tohoto bytu bude dražší. Proč by mu ostatní spolubydlící měli přispívat na topení? Když si někdo postaví pasivní dům a jeho soused si vedle stluče chatrč z bedýnek od pomerančů, tak mu to nedává právo žádat od majitele pasivního domu příspěvek na topení. Dokonce ni domy v řadové zástavbě, a jsou tam i krajní domy, tento problém neřeší. Trvám na tom, že vyhláška 269/2015 Sb. je silně diskriminační - nelze prodávat 1 GJ tepla každému jinak! Každý jednáme podle svých možností a naše rozhodnutí je svobodnou volbou, což platí i volbě bytu a problémů s tím spojených.

  • Veřejný profil uživatele Miloš V, Praha | Sousedé.cz

   Miloš Vondruška 20. 3. 2018, 11:42

   Naprosto souhlasím, že energetická náročnost bytu se musí odrazit v jeho tržní ceně, není možné nutit ty, kteří mají energeticky méně náročný byt, aby přispívali na teplo těm druhým. Ale mám zde jednu perličku, kamarádka si kupila krásný podkrovní byt, který měl valstní kotel a etážové topení, tedy platila vše, plyn, povinné revize atd.. Když pak dostala vyúčtování, tak se nestačila divit, protože rozúčtovací firma jí naúčtovala náklady na topení ještě jednou. Počítali jako by její radiátor byl v systému, ale měl nulový náměr (kdo ví jak rozúčtování probíhá a ví co je započitatelná plocha, ví o čem mluvím). Tak kamarádka vyúčtování reklamovala, ale bylo jí odpovězeno, že předchozí majitel bytu, toto "výpalné" bez řečí platil, tak že je povinna ho platit také. Nakonec to skončilo u soudu....

 • Veřejný profil uživatele Tvrtko K, Praha | Sousedé.cz

  Tvrtko Karlović 20. 3. 2018, 22:23

  Může mi nekdo říct ktery zakon platí a jak se to na konci ma zaplatit. Prosim odpověz zakon čislo atd.

 • Veřejný profil uživatele Tvrtko K, Praha | Sousedé.cz

  Tvrtko Karlović 20. 3. 2018, 22:23

  Může mi nekdo říct ktery zakon platí a jak se to na konci ma zaplatit. Prosim odpověz zakon čislo atd.

  • Veřejný profil uživatele Jan V, Nový Jičín | Sousedé.cz

   Jan Vavrečka 23. 3. 2018, 7:45

   Rozúčtovává se podle zákona 67/2013 a jeho prováděcí vyhlášky 269/2015 Sb. Rozpočet spočívá v tom, že někdo pověřený odečte hodnoty spotřebovaného tepla a ty se proženou velmi komplikovaným výpočtem. Z něj pak vyjde, kolik za vámi spotřebované teplo máte zaplatit a tento údaj najdete ve vašem vyúčtování. Normální člen SVJ nebo družstva se nedostane k údajům ostatních spolumajitelů ale výbory tyto údaje samozřejmě mají. Když pak vydělíte částku rozpočtenou k zaplacení vaší spotřebou, vyjde vám, kolik vás stojí 1 GJ tepla. Pokud pak porovnáte takto určenou částku s ostatními členy společenství zjistíte, že rozdíly v platbách za 1 GJ jsou mezi jednotlivými členy několika násobky a určitě se najdou i případy, kdy ten rozdíl bude více než 10-ti násobek. výpočet je natolik komplikovaný proto, aby tomu nikdo nerozuměl. Teplárenská loby zde odvedl velmi dobrou práci - šetřící jsou po zásluze trestání a peníze, které jim z trestu odeberou jsou rozděleny mezi ty, kteří přetápějí. Šetřící jsou tedy trestáni a přetápějící odměňování. Co více si může teplárenská loby přát?

   Na vyhlášku 269/2015 Sb. a její diskriminační dopady jsem podal stížnost na Českou obchodní inspekci a čekám na její odpověď.

 • Veřejný profil uživatele Josef H, Trutnov | Sousedé.cz

  Josef Horák 13. 5. 2018, 7:50

  Jsem majitelem bytu SVJ ve výhodném položení JV. Doplácím na ostatní kteří přetápí. Souhlasím s komplikovaností výpočtů, souhlasím s nespravedlností v rozúčtování, souhlasím s prostupem tepla, ale jen omezeně. Odhaduji že rozdíl mezi přetopeným a topeným bytem bude tak cca 6°C . Mám v bytě 20 až 22 °C . Dívám se na vše tak, že asi nepohnu státní mašinerií, ale tak, že čím víc šetřím, tím víc snižuji spotřebu ostatním, tím méně platíme všichni. PEPA

Město

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality