aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Profi předseda SVJ – je důvod k obavám?

Nový občanský zákoník zavedl pro společenství vlastníků celou řadu změn a nových možností. Jednu z podstatných změn umožňuje ustanovení § 1205 odst. 2), kterým občanský zákoník definuje způsobilost člena voleného orgánu společenství vlastníků. Pokud to stanovy výslovně nezakazují, je možné, aby členem voleného orgánu společenství byla zvolena též osoba (fyzická či právnická), která současně není členem tohoto společenství.

Činnost člena statutárního orgánu společenství vlastníků je poměrně náročná, vyžaduje určité znalosti a plyne z ní značná osobní odpovědnost. Jde též o činnost, kterou většina členů vykonává nad rámec svých běžných pracovních povinností a zasahuje tak do jejich volného času. Je tedy spíše pravidlem, než výjimkou, že většina členů společenství tyto funkce vykonávat nechce.

Občanský zákoník tak nově umožňuje svěřit působnost člena voleného orgánu, např. člena výboru či předsedy společenství, odborníkům, kteří budou tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Jde o zajímavou alternativu především u těch společenství, která mají dlouhodobě problém s volbou z řad svých členů.

Profesionální člen orgánu společenství tuto činnost vykonává, stejně jako správce, na základě smlouvy jako předmět své podnikatelské činnosti. Subjekty, které tuto službu nabízejí, jsou převážně obchodní společnosti a podnikající fyzické osoby, které se dlouhodobě pohybují v oblasti bytových družstev, společenství vlastníků a správy nemovitých věcí. Mají tak dostatečné znalosti problematiky a zázemí pro zajištění komplexního výkonu této funkce.

Lze tedy předpokládat, že v současně době je celá řada společenství vlastníků, kde o službě profesionálního člena statutárního orgánu uvažují, ovšem obávají se svěřit zásadní rozhodovací pravomoc do rukou „cizí“ osoby. V této věci lze pouze konstatovat, že vše je otázkou správného výběru.

Při rozhodování o nabídce je dobré vzít v úvahu nejen celkovou nabídkovou cenu, ale též další podstatné skutečnosti, jako například celkový rozsah činnosti daného kandidáta, rozsah nabízených služeb, zázemí a historii kandidáta, reference z oblasti služeb pro společenství vlastníků apod. Vzhledem k tomu, že člen statutárního orgánu nese odpovědnost za případné škody vzniklé společenství na základě jeho činnosti, měl by profesionální člen statutárního orgánu mít též zřízeno pojištění odpovědnosti s dostatečnými limity plnění.

Dobré je též prověřit reference na danou společnost, případně člověka, který by funkci profesionálního člena orgánu společenství vykonával. Pokud se členové společenství vlastníků nadále obávají využít tuto novou možnost, lze jim sdělit, že rozsah pravomocí, které bude profesionální člen statutárního orgánu společenství vlastníků mít, lze upravit stanovami společenství a samozřejmě, stejně jako u správce, smlouvou. V případě nespokojenosti členů společenství vlastníků je pak možné člena statutárního orgánu odvolat a ukončit s ním spolupráci.

Využití služeb profesionálního člena voleného orgánu společenství vlastníků může představovat velmi zajímavou možnost pro velké množství společenství, především tam, kde mají dlouhodobé problémy s volbou členů orgánů. Profesionální člen orgánu společenství zajistí výkon funkce s potřebnými znalostmi, odborností a profesionalitou. Členové společenství tak nebudou muset vykonávat činnosti, které vyžadují odborné znalosti, zabírají jejich volný čas a představují značnou osobní odpovědnost.

Pro více informací či sjednání schůzky kontaktujte http://www.profipredsedasvj.cz/

Fotografie ke článku

Komentáře ke článku

 • Veřejný profil uživatele Bohuslav B, Klášterec nad Ohří | Sousedé.cz

  Bohuslav Burian 27. 10. 2016, 10:15, editováno: 27. 10. 2016, 10:16

  Členy výborů jsou většinou obětavci nebo lidé s jako vedlejšákem.O odbornostech dle Zákona není často ani řeč.Od chodu SVJ odvisí spokojenost a klidné bydlení.Profík ve výboru by měl být i bez vlastnictví bytu/ů.

 • Veřejný profil uživatele Jiří B, Ostrava | Sousedé.cz

  Jiří Bárta 27. 10. 2016, 15:29

  V domě, kde bydlí můj syn, mají družstevní vlastnictví a členové výboru BD pro vysoký věk již nechtějí nadále vykonávat tuto funkci. Žádný z mladších sousedů je však nechce nahradit. Platí totéž, co píšete o SVJ, podle NOZ také pro činnost BD ? Děkuji Vám za odpověď.

  • Veřejný profil uživatele Jana K, Praha | Sousedé.cz

   Jana Klečková 2. 11. 2016, 0:29

   Dobrý den, přidávám odpověď odborníka: Vážený pane, k Vašemu dotazu uvádím. Fungování družstev je upraveno zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a schopnost být volen do orgánů družstva upravuje § 630, který zní " Členem orgánu družstva může být jen člen družstva". Tedy jedinou možností, jak by funkci předsedy družstva mohl vykonávat někdo jiný než stávající družstevníci je, aby tento subjekt se stal rovněž členem družstva.

   Ing. Zdeněk Petr

 • Veřejný profil uživatele Jitka U, Olomouc | Sousedé.cz

  Jitka Uhlířová 19. 12. 2016, 16:48

  No,pane Buriane,ani bych neřekla obětavci,alespon u nás v domě ne,u nás berou jenom peníze a o nic se nestarají, a když jedou něco vyřizovat na správu nemovitostí,tak si účtují i za benzín,přestože mají legitku na MHD a telefony ani nemluvím,za rok si berou paušální částku 2.000.- a nikde neevidují kam a proč volají.Lidem v domě je to jedno,jen mi jsme jediní,kterým to vadí. Ve výboře jsou dva kamarádi,kteří jsou spolu obden na pivě a třetí osoba, žena,ta je tam jen do počtu.Ale všichni se tam drží zuby nehty,my jediní nic nezmůžem, nebo ho?

  • Veřejný profil uživatele Milan S, Roztoky | Sousedé.cz

   Milan Staněk 13. 11. 2018, 21:02

   To je ale na vás, koho si zvolíte.

Město

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality