aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Sousedské spory: Předseda jedná proti vlastníkům

Sousedské spory: Předseda jedná proti vlastníkům

Předseda SVJ naschvál vyměnil zámky u společných prostor. Udělal to z důvodu, aby zamezil kontrole svých uskladněných soukromých věcí. Vládne domu neomezeně, nezákonně, resp. podle svých vlastních zákonů. Dokonce zfalšoval zprávu z posledního shromáždění, kde nalhal změny ohledně finanční odměny ve svůj prospěch (toto řešit ani nebylo na programu), i prezenční listinu. Dle logiky je to na jeho odvolání, nicméně některé lidi z domu ovlivňuje a ti mu stále věří. Co můžeme dělat?

ODPOVÍDÁ MGR. MATYÁŠ MOSKA, ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT Z ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.

Řešení podobných sousedských situací je vždy nepříjemné a postup v daném případě bývá vždy obtížný. Právní řešení bývá náročné, ale právní řád myslí i na tyto situace. Máte v zásadě několik možností.

V rámci shromáždění můžete navrhnout odvolání předsedy (máte-li podporu od ostatních členů). Dále bych vám doporučil předsedu společenství písemně vyzvat, aby vám vaše podezření vyvrátil, své chování vysvětlil a případně zanechal protiprávního jednání, přičemž pokud máte podezření, že se předseda nebo členové výboru společenství skutečně dopouštějí protiprávního jednání, jak popisujete, v případě, kdy nezafungují urgence, písemná upozornění a tyto osoby budou nadále jednat v rozporu se stanovami či zákonem, pak bych vám doporučil, abyste se obrátil na orgány činné v trestním řízení s oznámením o podezření ze spáchání trestného činu podvodu či porušování povinností při správě cizího majetku.
 

ČLENOVÉ VÝBORU MAJÍ POVINNOST UHRADIT VZNIKLOU ŠKODU

V občanskoprávní rovině pak platí, že členové volených orgánů mají povinnost stanovenou ustanovením § 159 o. z., tj. vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Povinnost loajality zde přitom znamená při výkonu funkce vždy upřednostňovat zájmy společenství před svými vlastními, před zájmy svých blízkých apod. Pokud členové výboru či předseda svoji funkci nevykonává řádně s potřebnou loajalitou a s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 159 o. z., vzniká jim povinnost k náhradě škody vzniklé v důsledku takového jednání.
 

JAK NA PŘEDSEDU, KTERÝ JEDNÁ PROTI VLASTNÍKŮM

Podle ustanovení § 1117 o. z. pak platí, že má každý spoluvlastník právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka.  Pokud si tedy předseda počíná tak, jak popisujete, tj. na újmu právům ostatních spoluvlastníků, můžete se (stejně jako společenství) u soudu žalobním návrhem domáhat, aby takového jednání zanechal.

Fotografie ke článku

Komentáře ke článku

 • Veřejný profil uživatele Milan W, Praha | Sousedé.cz

  Milan Weiner 6. 1. 2020, 16:23, editováno: 6. 1. 2020, 16:24

  Podobné věci se děly i v našem společenství s naším bývalým předsedou a výborem . Nadělali spoustu škod a ještě drze prohlašovali jak jsou nenahraditelní a geniální . Do druhého přívlastku by se spíš hodilo ještě jedno
  písmenko " t "

 • Veřejný profil uživatele Tomáš K, Olomouc | Sousedé.cz

  Tomáš Klička 6. 1. 2020, 20:28

  Trestní oznámení?

 • Veřejný profil uživatele Milan W, Praha | Sousedé.cz

  Milan Weiner 7. 1. 2020, 11:51, editováno: 7. 1. 2020, 11:57


  Zatím ne, ale ještě není všem dnům konec. Donutili jsme je jednáním k odstoupení ... prý už měli dost útoků na jejich       osoby ...                                                                                                      t - do slova geniální ...   

 • Veřejný profil uživatele David N, Brno | Sousedé.cz

  David Nejeral 8. 1. 2020, 10:37

  Jen si dejte pozor na to, aby se po odvolání měl kdo této funkce ujmout. Jinak nastupuje "nucená správa", a to bývá mnohdy ještě horší než škodil v domě.

Město

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality