aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Štěkající pes u sousedů v bytě

Na posledním shromáždění jsme řešili nespokojenost několika vlastníků s jedním nájemníkem, který má v bytě psa, jež intenzivně a nahlas štěká. Je to problém především pro byty v jeho těsném sousedství. Padlo několik návrhů řešení, o nichž mám jako předseda výboru určité pochybnosti. Proto můj dotaz zní, zda existuje nějaká možnost (pravomoc výboru či shromáždění), jak legálně řešit tento sousedský spor (nepokoj) v případě, že nájemce i po domluvě nebude chtít situaci řešit? Dotaz: Tomáš Řeha.

Odpovídá: MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

První možností, jak se bránit v případě, že nájemce nebude ochoten situaci nijak řešit, je využít ustanovení § 2258, dle kterého má nájemce má právo chovat v bytě zvíře tehdy, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíženepřiměřené poměrům v domě. Půjde-li tedy o tak intenzivní a dlouhodobý štěkot, který bude objektivně působit ostatním obyvatelům domu obtíže, může pronajímatel vyzvat nájemce, aby zajistil, aby se tak dále nedělo, a pokud nájemce ani přes tuto výzvu neprovede odpovídající opatření, může mu pronajímatel dát výpověď dle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku.

OCHRANA PROTI OBTĚŽOVÁNÍ HLUKEM

Druhou možností je aplikovat ustanovení § 1013 občanského zákoníku, dle kterého se vlastník (resp. nájemce) bytu musí zdržet všeho, co působí, že hluk (tedy v našem případě štěkot psa) vniká do bytu jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání bytu.
Ochraně proti obtěžování hlukem nad míru přiměřenou se pak sousedé mohou domáhat tzv. negatorní žalobou podanou k příslušnému soudu, kterou se budou po vlastníkovi bytu (resp. nájemci, je-li obtěžovatelem nájemce), domáhat toho, aby se zdržel obtěžování sousedů štěkotem psa nad přiměřenou míru. K řízení je příslušný okresní soud, v jehož obvodu se nachází předmětný byt.

Fotografie ke článku

Komentáře ke článku

  • Veřejný profil uživatele Jana L, Praha | Sousedé.cz

    Jana Lišková 15. 1. 2019, 16:19

    Dobrý den, pokud má sousedka hlasitého psa, ale je přesvědčená, že ve vlastním bytě je nedotknutelná, musela bych se s ní zřejmě soudit. To znamená, že pokud by si vzala právního zástupce a chtěla po mně úhradu za jeho čas a práci, musela bych jí to zaplatit (a měla bych já proti němu šanci, kdybych se při jednání obhajovala sama)? A čím bych měla začít - dopisem, adresovaným sousedce? A kolik dopisů poslat? Nechtěla bych zbytek života strávit v hádkách, ale také ne za celodenního štěkotu. Díky za radu, Lišková

Město

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality