aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Zveřejnění jmen neplatičů v SVJ

Jak je to s neplatiči v SVJ? Můžeme zveřejnit jejich jména na shromáždění? Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJ právník.cz:

K Vašemu dotazu lze uvést následující:

Bohužel, jakékoliv zveřejnění osobních údajů neplatiče, které by jej identifikovaly, tedy zejm. zveřejnění jeho jména a příjmení nebo čísla bytu, není s ohledem na právní předpisy možné (konkrétně je toto v rozporu s nařízením GDPR, zákonem o ochraně osobních údajů a občanským zákoníkem). Nelze tak zveřejnit jména neplatičů ani na nástěnce či webových stránkách SVJ a ani na zasedáních shromáždění. SVJ v tomto směru musí dodržovat právní předpisy, chránit osobní údaje i neplatících členů a bojovat s nimi jinými způsoby, zejména prostřednictvím klasického soudního vymáhání dlužných částek.

 

Je zde však možnost, jak se může jednotlivý člen SVJ o neplatičích dozvědět, a to při využití práva nahlédnout do dokumentů SVJ. Pokud člen uplatní toto své právo a zažádá SVJ o nahlédnutí do účetnictví a dokumentace ohledně hospodaření SVJ, pak může také nahlédnout do výpisu pohledávek, kde bude uvedena i identifikace neplatičů. Musí však vždy jít o aktivní výkon tohoto práva ze strany člena SVJ. Jinými slovy není možné, aby SVJ jakkoliv samo aktivně v této věci vystupovalo a např. vyhlásilo, že se všichni vlastníci jednotek mají přijít podívat na jména neplatičů nebo aby na zasedání shromáždění výbor prohlásil, že na základě žádosti některého ze členů donesl k prostudování všem zúčastněným dokumenty se jmény neplatičů.

 

Doufám, že je pro Vás výše uvedené dostačující.

 

S přáním pěkného dne,

 

Mgr. Jan Eisenreich

 

http://www.svjpravnik.cz/

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270

Fotografie ke článku

Komentáře ke článku

  • Veřejný profil uživatele Jiří Ž, Brno | Sousedé.cz

    Jiří Židů 18. 6. 2019, 8:44

    A co informace, že součastí nějakého materiálu jsou údaje o dlužnících? Je to jen informace u místě, kde je informace uložena, nikoliv výzva k tomu, aby ostatní aktivně konali. Těm, kteří mají zájem informaci zjistit to umožní její rychle vyhledání a pasívní majitelé dalších bytových jednotek budou dále pasivní.

Město

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality